Επιλέξτε από τα έτοιμα πακέτα τροφίμων

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 5 Ευρώ

5.00 με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 10 Ευρώ

10.00 με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 20 Ευρώ

20.00 με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτα 50 Ευρώ

50.00 με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτα 100 Ευρώ

100.00 με ΦΠΑ

Σύνολο προσφερθέντων πακέτων

Σύνολο προσφερθέντων κιλών

Κάντε κλικ εδώ και δείτε το σύνολο των προσφερθεντων ανα φορέα