Επιλέξτε από τα έτοιμα πακέτα τροφίμων

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 5 Ευρώ

5.00 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 10 Ευρώ

10.00 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 20 Ευρώ

19.99 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 50 Ευρώ

49.97 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 100 Ευρώ

98.47 Με ΦΠΑ