Αποστολές & Παραδόσεις

Συσκευασία

Τα προϊόντα μας τοποθετούνται συσκευασμένα, εντός περίκλειστου χαρτοκιβωτίων και παραδίδονται στην ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφορών προς αποστολή τους.
Το κάθε προϊόν επί της συσκευασίας του, φέρει καταγραφή των συστατικών του και το όριο προτεινόμενης ημερομηνίας κατανάλωσής του.

Αποστολές – Παραδόσεις

Ο Καταναλωτής δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τη διεύθυνση, όπου επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του.

Τα προϊόντα μπορούν να αποσταλούν στον Καταναλωτή σε οποιοδήποτε σημείο τόσο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες του επιλέξει ο Καταναλωτής κατά την καταχώριση της παραγγελίας του με υπηρεσία ιδιωτικής εταιρίας ταχυμεταφορών.

Ο Καταναλωτής ευθύνεται για την κατάσταση των προϊόντων έως την παράδοσή τους στην ιδιωτική εταιρία ταχυμεταφορών. Έκτοτε και έως την παράδοση στον Καταναλωτή, τα προϊόντα ταξιδεύουν με ευθύνη του Καταναλωτή.

Οι παραδόσεις θα πραγματοποιούνται καθημερινά, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών μεταξύ 09.30 – 17.00.
Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία του Καταναλωτή.
Για παραγγελίες που παραδίδονται εντός της ελληνικής επικράτειας, απαιτούνται τρεις (3) εργάσιμες ημέρες, από την επομένη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Για παραγγελίες, που παραδίδονται στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτούνται έξι (6) εργάσιμες ημέρες, από την επομένη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας. Για παραγγελίες, που παραδίδονται σε τρίτες χώρες απαιτούνται οκτώ (8) εργάσιμες ημέρες, από την επομένη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας του Καταναλωτή.

Έχει διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεται ανεπιφύλακτα αυτούς.
Τα προϊόντα προορίζονται για δική του κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους.

Ομοίως απαγορεύεται και η διάθεση των συσκευασιών, που τα συνοδεύουν.
Είναι υποχρέωση του Καταναλωτή να χορηγήσει με ακρίβεια τα προσωπικά του δεδομένα.

Είναι ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας που χρησιμοποιείται για τη συναλλαγή του (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχει τη συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική/χρεωστική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση, που δηλώνεται και χρησιμοποιείται ανήκει στον Καταναλωτή, είναι ακριβής και ενεργής.
Η διατήρηση του απορρήτου του κωδικού του είναι αποκλειστική ευθύνη του Καταναλωτή και δεν θα επιτρέψει σε άλλο την χρήση αυτού.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία του Καταναλωτή.
Εγγυάται την ασφαλή χρήση του ιστοτόπου από τον υπολογιστή του ως προς την μετάδοση ιών.

Η σύνδεσή του Καταναλωτή με το ηλεκτρονικό κατάστημα γίνεται με κίνδυνο του Καταναλωτή ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή του και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζει, ότι διατρέχει κατά την σύνδεσή του και την αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου.

Υποχρεούται να αποζημιώσει την Επιχείρηση ολοσχερώς (εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες) για κάθε ζημία, προκύπτουσα από την από μέρους του παραβίαση της παρούσης.

Οποιαδήποτε ευθύνη της Επιχείρησης για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την παρούσα περιορίζεται αποκλειστικώς στο τίμημα της παραγγελίας του Καταναλωτή, και παραιτείται ρητά από οποιαδήποτε αξίωσή του για τυχόν υπερβάλλουσα ζημία.

Το καλάθι σας