Έτοιμα Πακέτα

Επιλέξτε από τα έτοιμα πακέτα τροφίμων και στήριξε το κοινωνικό παντοπωλείο της περιοχής σου. Βοήθησε την πόλη σου, την γειτονιά σου και τον συνάνθρωπό σου.

Κοινωνικό Παντοπωλείο

Συνέβαλε στην καταπολέμηση της φτώχειας με την κάλυψη πρωτογενών αναγκών διαβίωσης των κατοίκων της περιοχής σου, που αδυνατούν οικονομικά να ανταποκριθούν

Επιλέξτε από τα έτοιμα πακέτα τροφίμων

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 5 Ευρώ

5.00 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 10 Ευρώ

10.00 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 20 Ευρώ

19.99 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 50 Ευρώ

49.97 Με ΦΠΑ

Πακέτα Δωρεών

Πακέτο 100 Ευρώ

98.47 Με ΦΠΑ